WE ARE NOT WAITING #2

SUNDHEDSDATA I ET ROBUST OG BÆREDYGTIGT SUNDHEDSVÆSEN?

Danske sundhedsdata rummer et betydeligt potentiale, som kan bidrage til udviklingen af et mere robust sundhedsvæsen og nye innovative behandlinger. Det er der bred enighed om.

Men hvordan kan vi - offentlige og private partnere - sammen accelerere udviklingen af en infrastruktur, der giver mulighed for hurtig, sikker og fortrolig adgang til og deling af sundhedsdata? Det spørgsmål udgør den røde tråd i en stribe faglige seminarer, som afholdes i 2023.

På det første seminar satte vi fokus på, hvad relevante aktører vil opnå med bedre adgang til sundhedsdata, hvordan de kan skabe værdi og hvordan nuværende initiativer for bedre brug af sundhedsdata kan bidrage hertil i de kommende 2-3 år.

På det kommende seminar inviterer vi til en politisk debat om, hvordan bedre og mere smidig adgang til sundhedsdata kan understøtte fremtidens robuste og bæredygtige sundhedsvæsen.

Drøftelserne vil tage udgangspunkt i to konkrete eksempler på, hvordan fremtidens patientforløb kunne se ud, hvis man udnytter relevante og tilgængelige data til forebyggelse, diagnose, behandling og opfølgning.
Det ene eksempel er brug af kunstig intelligens i radiologien, mens det andet omhandler personlig behandling af kræftpatienter.

Seminaret afholdes på Folkemødet:

Fredag 16. juni 12:30 - 14:00 Klostergaarden i Allinge, Østergade 7.

Der vil være lidt tapas og lidt at drikke fra kl 12.30. programmet starter kl. 13:00.
WE ARE NOT WAITING #2

PROGRAM

På det faglige seminar sættes spot på, hvorfor der er behov for bedre adgang til sundhedsdata, og hvordan vi kommer videre.

Programmet er som følger:

12.30   Ankomst og tapas

13.00   Velkomst og introduktion til dagens program
            v/Lone Frank, Ph.D., forfatter og videnskabsjournalist

Case 1: AI i radiologien 

13.05   Hvordan kan bedre adgang til sundhedsdata og ny teknologi aflaste arbejdsbyrden i radiologien?  
            v/Mikael Ploug Boesen, Overlæge, Professor, Ph.D
            Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet
            Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

13.15    Politisk debat 

Case 2: Personlig kræftbehandling

13.30    Hvordan kan sundhedsdata forbedrer den personlige kræftbehandling?
             v/Ulrik Lassen, Cheflæge, Professor
             Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet
             Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
       

13.40    Politisk debat 

14.00    Tak for i dag!

TILMELDING

Tak for din tilmelding.
Noget gik galt. Prøv venligst igen.

Om seminarrækken: WE ARE NOT WAITING

At danske sundhedsdata skal være en hjørnesten i fremtidens robuste sundhedsvæsen, er der bred politisk enighed om. Det samme gælder ambitionen om, at Danmark skal være blandt internationalt de førende lande, når det handler om systematisk anvendelse af sundhedsdata.
Vækst og velfærd skal gå hånd i hånd.

I de senere år er der iværksat en række politiske initiativer, der skal sikre realisering heraf. Strategi for life science 2021 - 2023, Visionen for bedre brug af sundhedsdata og Det nationale Partnerskab for bedre brug af sundhedsdata for at nævne nogle af dem.

Det er afgørende, at der udvikles modeller for hurtig, sikker og fortrolig adgang til og deling af sundhedsdata. Arbejdet er godt igang. Men mange væsentlige problemer ikke løst, ligesom vigtige beslutninger endnu ikke er truffet. Det hæmmer udvikling og implementering af nye modeller.

We are not waiting
Vi vil gerne bidrage til at fastholde momentum. OSCAR projektet, Roche, AstraZeneca, Danish Life Science Cluster og DataFair har derfor taget initiativ til en række faglige seminarer, der bærer titlen WE ARE NOT WAITING. Seminarerne sætter fokus på, hvordan vi - offentlige og private partnere - sammen kan accelerere udviklingen af en infrastruktur, der giver mulighed for hurtig, sikker og fortrolig adgang til og deling af sundhedsdata.

Første seminar blev afholdt 7. marts 2023 i Digital Hub Denmark. Næste seminar afholdes som et debatarrangement på Folkemødet på Bornholm. torsdag 16. juni kl 12:30 - 14:00. Tredje seminar afholdes i efteråret 2023. Seminarrækken afsluttes med et politisk rundbord ved udgangen af 2023.

ARRANGERET AF

Danish Life Science Cluster logoDataFair logoRoche logoOscar Project logoCLIC logoInnovationsfonden Logo